Příslušenství ZEISS XXT

Optimalizované snímače pro větší přesnost při složitém měření.

Vyhazujete dobré díly kvůli chybným výsledkům měření? Pokud váš snímač přesahuje hmotnostní limity vašeho zařízení, odpověď pravděpodobně zní ano. Lehká příslušenství ZEISS XXT usnadňují tvorbu složitých, přesných snímačů, jež vyhovují všem parametrům – a snižují celkový počet potřebných systémů.

Lehké nástroje pro vysoké požadavky metrologie.

Příslušenství ZEISS XXT – optimalizované snímače pro vyšší přesnost při složitém měření.ng.

Důležitost hmotnosti.

Mnoho systémů měření definuje pro snímače limity hmotnosti a délky. Překročení těchto limitů může vést k chybné funkci snímače. Graf níže uvádí přípustná pole použití systémů ZEISS XXT TL 1 až TL 4.

Druck
Šedé oblasti = přípustné Světle modré oblasti = přípustné s omezeným metrologickým zařízením Bílé oblasti = nepřípustné

Pozor! Nikdy nepřekračujte maximální přípustnou hmotnost. Specifikace v dokumentaci vašeho měřícího zařízení je vždy závazná.

Snímač

Max. hmotnost

TL 1

10g

TL 2

10g

TL 3

15g

TL 4

15g

Výhody pro vás

Složitost

Extrémně lehké uhlíkové vlákno umožňuje použití vícedílných snímačů.

Rychlost

Rychlejší skenování díky vysoce pevné, ale lehké slitině titanu

Přesnost

Tepelně stabilní materiály zajišťují přesné výsledky i v náročných výrobních prostředích.

Propojovací prvky XXT – neomezené možnosti pro montážní snímače

Neomezené možnosti pro montážní snímače.

Naše volba propojovacích prvků usnadňuje tvorbu složitých snímačů pro každý typ měření.

Snímač s komerčními propojovacími prvky XXT
Snímač s originálními lehkými propojovacími prvky ZEISS XXT

Ideální snímač XXT

Kvalitní snímač přináší maximální pevnost a tepelnou odolnost při minimální hmotnosti. Má jen několik málo spojů a dokáže bezpečně zaznamenat všechny body sondáže. S mnoha senzory se pojí přísná omezení hmotnosti a délky snímačů, některé dokážou pojmout snímače jen do hmotnosti 15 g. V takových případech vždy používejte materiály, které jsou co nejlehčí. Abyste nepřekročili limitní hodnoty momentu zvratu, zajistěte, aby hmotnost byla co nejrovnoměrněji rozložena.

  • Naše speciální uhlíkové vlákno ZEISS ThermoFit přináší přesné výsledky při vyšších rychlostech měření a proměnlivých okolních teplotách.
  • Pro co nejvyšší možnou rychlost skenování s nízkou úrovní chyb formy volte rozšíření s velkým průměrem, nízkou hmotností a vysokou odolností.
  • Rozložení hmotnosti musí být nepatrně symetrické, aby moment naklonění zůstal v rámci stanovených limitních hodnot.

Získejte vhodné příslušenství ZEISS XXT pro své potřeby ještě dnes!

E-shop

Získejte zdarma plakát příslušenství XXT