Pro rychlé a přesné vyhodnocení

ZEISS FalconEye

Optická měřicí technika s RDS a ZEISS FalconEye pro výrobu karoserií

Optická měřicí technika pro výrobu karoserií

Automobilový průmysl má dnes k dispozici stále méně času na vývoj nových modelů vozidel. Proto je nutné kombinovat osvědčená řešení s nejmodernějšími technologiemi. ZEISS FalconEye umožňuje nyní použít technologii senzoru ZEISS EagleEye navigator také na otočných polohovacích hlavách.

ZEISS FalconEye

Hlavní vlastnosti

Rychlá kontrola při výrobě karoserií

Při výrobě automobilů je třeba měřit mnoho komponent, jako jsou otvory, řezy, závitové čepy a potom i hotová vozidla.

Při náběhu nových vozidel musí být komponenty analyzovány rychle a přesně. Požadavky jsou vysoké a zejména sériová kontrola je mimořádně časově náročná.

Optický senzor ZEISS FalconEye, který vychází z technologie senzoru ZEISS EagleEye navigator, zvládá tyto úkoly, protože se může použít také na otočných polohovacích hlavách.

Optický měřicí senzor s RDS pro výrobu karoserií

Flexibilní polohování

Použitím další manuální rotační osy, která může být s vysokou reprodukovatelností polohována ve třech úhlových nastaveních, umožňuje ZEISS FalconEye vyrovnání laserové linie relativně vzhledem k součásti. Senzor poskytuje uživateli vynikající systém pro rychlé a přesné provádění úloh. Nový systém ZEISS FalconEye je také optimálně integrován do softwaru ZEISS CALIGO.

Aby se rychle a snadno získaly požadované výsledky měření, musí být senzor optimálně integrován do celého systému. Otočná hlava RDS-CAA je ideální, protože stačí kalibrovat jen několik málo pozic, a přesto jsou k dispozici všechny úhlové polohy. Přináší to výrazné snížení měřicích časů.