The articulating probe holder RDS is well-suied for measuring complex parts with different spatial directions
ZEISS RDS

Základ pro maximální flexibilitu

Nejlepší otočná hlava své třídy umožňuje měřit prakticky ve všech prostorových úhlech v enormním počtu poloh.

20,736 possible angles

Get access to every part feature

Otočná polohovací hlava RDS se hodí zejména pro měření složitých dílů, jejichž prvky vyžadují měření s více snímači s odlišnou prostorovou orientací. Natáčí se s krokem 2,5 stupně a může snímat v 20 736 polohách, čímž dosahuje přístupu ke každému měřenému prvku. Základ tvoří vodorovně a svisle uspořádané osy otáčení s rozsahem otáčení plus/minus 180 stupňů.

Illustration_VAST_XXT_10

Optimize your process

Decrease calibration time

S hlavou RDS-CAA pro spínací a měřící senzory se dosahuje velmi krátké doby kalibrace: stačí kalibrovat jen několik málo prostorových úhlových poloh. Při programování se hlava RDS snadno polohuje pomocí joysticků na ovládacím panelu, což výrazně snižuje programovací časy. K dispozici jsou konstrukční typy pro stroje ve standardní, kompaktní a multisenzorové konfiguraci.