Přesnost ve všech směrech snímání

ZEISS RST-P

Senzor ZEISS RST-P umožňuje rychlé a dynamické měření dat snímáním jednotlvých bodů

Senzor pro dynamické zachycení měřených dat

Díky jedinečné kombinaci technických vlastností má spínací senzor ZEISS RST-P rozsáhlé možnosti použití a vyznačuje se vysokou přesností ve všech směrech snímání.

ZEISS RST-P

Hlavní vlastnosti

Rychlé a dynamické zachycení měřených dat

Senzor zaznamenává bodovým snímáním rychle a dynamicky měřené hodnoty, bez průhybu snímače a mechanické hystereze.

ZEISS RST-P funguje na duálním principu. To znamená, že piezoelektrické prvky uspořádané před uzlem poskytují skutečný snímací impuls. Tříbodové uložení slouží jako mechanický uzel, který ověřuje snímání a chrání senzor ZEISS RST-P před poškozením při kolizi a kontaktu se součástí.

Senzor ZEISS RST-P umožňuje rychlé a dynamické měření dat snímáním jednotlvých bodů

Kromě toho vychylující síly vyvolané uložením a směrem neovlivňují výsledek měření: ZEISS RST-P má ve všech směrech snímání konstantní přesnost. Pro snímání a měřicí úlohy v šikmém směru se nemusí provádět speciální kalibrace.

V automobilovém průmyslu, ve strojírenství, výrobě nástrojů a forem je tento senzor nejlepším řešením pro délková měření prizmatických součástí nebo pro rychlý sled bodů na libovolných plochách.