Přesnost ve všech směrech snímání

ZEISS XDT

ZEISS XDT multibodový senzor

Bodový senzor pro vysokou přesnost

Díky jedinečné kombinaci technických vlastností má bodový senzor XDT rozsáhlé možnosti použití a vyznačuje se vysokou přesností ve všech směrech snímání.

ZEISS XDT

Hlavní vlastnosti

Maximální přesnost a spolehlivost

V řadě případů potřebují uživatelé flexibilitu otočné polohovací hlavy. Náhradou za spínací senzory zvyšuje XDT provozní bezpečnost a přesnost měření.

Na rozdíl od spínacího bodového způsobu měření poskytuje skenovací měření s plynulým přebíráním měřicích bodů maximálně přesné a spolehlivé výsledky.

Při skenování bod po bodu je daný bod změřen nejméně pomocí 80 měřicích bodů. Odlehlé hodnoty nemají význam, je zaručena výrazně vyšší přesnost.