Optické senzory na robotu

Automatizovaná řešení

ZEISS AIMax

Digitální optický 3D senzor

ZEISS AIMax cloud

Zachytit 3D mračna bodů inline

ZEISS AIMax BestFit and AIMax Inline

Process inspection with stationary and mobile 3D sensors

ZEISS ABIS II

Systém pro kontrolu povrchu, dostupný v různých verzích a pro různé koncepty systému

ZEISS AICell trace

In-line měřicí buňka bez korelací