Snadný postup od výkresu k měření Opce softwaru ZEISS CALYPSO

Vytvářet měřicí plány offline

PLANNER

S opcí ZEISS CALYPSO planner můžete vytvářet kompletní CNC měřicí plány na vzdálené počítačové stanici.
Výhoda: PLANNER neblokuje váš měřicí stroj a mohou se provádět další měření.

PLANNER uloží hotový program měření, který může být poté kdykoliv vyvolán a prováděn v softwaru ZEISS CALYPSO. Kapacita měření je tedy zachována.

Simulovat měřicí průběhy mimo stroj

ZEISS CALYPSO simulation poskytuje různé možnosti: můžete například konfigurovat potřebné systémy snímačů pomocí integrované virtuální stavebnice snímačů. Také upínací přípravky a celé zásobníky snímačů mohou být zavedeny a integrovány do simulace.

Takto mohou být zkontrolovány automaticky generované pojezdové dráhy a snadno a rychle korigovány případné kolize. I když dojde během simulace ke kolizi, využíváte OFFLINE stanice tím, že ušetříte vysoké náklady.

Simulation of a measuring run with ZEISS CALYPSO
Simulace průběhu měření s opcemi PLANNER a SIMULATION