Proměňte výrobní data v provozní úspěch.

ZEISS GUARDUS

ZEISS GUARDUS je homogenní platforma pro nepřetržité zachycení, vizualizaci a sledování všech produktových a procesních dat prostřednictvím hodnotového řetězce.

Přednosti a parametry

Požadavky každého řízení jakosti a výroby (CAQ, BDE, MDE, TRA a KPI) jsou představeny s pomocí Výrobního informačního systému z centrální aplikace ZEISS GUARDUS. To zahrnuje nejenom jakost a výrobu, ale také vývoj produktů a vztahy se zákazníky a dodavateli, které jsou nedílnou součástí aplikace ZEISS GUARDUS.

ZEISS GUARDUS

Jeden pro všechny a všechny pro jednoho.

ZEISS GUARDUS nabízí společnostem s globální působností centrální IT základnu. Cílem je sladit tok informací s hodnotovým řetězcem a automatizovat výrobní postupy. Naše řešení vychází z integrované technologie pro zachycení dat procesů, vizualizace a sledování jakosti a výroby. Veškerá výrobní a procesní data jsou přiváděna do jednoho systému: od dat jakosti a provozních dat po strojová data a dohledatelnost výrobků a také indikátory údržby, přípravy výroby a jakosti.

Všechny parametry a výsledky testů jsou k dispozici vždy včas a v maximální kvalitě dat. Aby se zajistilo efektivní použití takového množství dat, ZEISS GUARDUS integruje všechny komunikační partnery prostřednictvím automatizovaných postupů práce a mechanismů eskalace.

Naši zákazníci a odvětví

Domovem našich zákazníků je diskrétní výrobní průmysl a často patří mezi společnosti s vedoucím postavením na trhu. Za účelem co nejlepší podpory unikátních průmyslových procesů nabízí aplikace ZEISS GUARDUS zákazníků na míru šitá řešení na tuzemských trzích. Zaměřuje se zejména na následující oblasti: automobilový průmysl, elektronika, plasty, letecký průmysl a lékařská technika.

Služby od A do Z

Veškeré služby jsou k dispozici od chvíle, kdy vyhledáte správný produkt a vytvoříte komplexní analýzy skutečného stavu. Když řešení představujete, struktura projektového řízení zajišťuje efektivní realizaci – od přenosu dat a individuální úpravy softwaru po funkce a uživatelská rozhraní.

Zaměření na postupy a rozmanitost funkcí

Filozofií aplikace ZEISS GUARDUS je zaměřovat se v hodnotovém řetězci na horizontální vizualizaci všech procesů souvisejících s jakostí a výrobou. Všechny moduly tvoří obsáhlé, ucelené základní funkce a každá tvoří uzavřenou zpětnovazební smyčku (plán-provedení-kontrola-jednání). Každou součást lze použít zvlášť – bez jakýchkoli nadbytečností pro ostatní prvky aplikace ZEISS GUARDUS.

Výsledek? Firmy se dostávají do pozice začínat vlastní projekty s přesnými moduly, které potřebují. To umožňuje postupně čerpat z nových funkcí.

Technická filozofie

Technologie GUARDUS umožňuje samostatnou úpravu všech masek uživatelů. Ať pracujete v oblasti nákupu, výroby, kontroly jakosti či poskytování služeb, technologie ZEISS GUARDUS vám přinese ty správné funkce ve správné podobě a ve správný čas.

Výsledek? ZEISS GUARDUS je ztělesněním maximální kvality softwaru a kompletní volnosti v nasazování nebo uvolňování softwaru.

Ovládací centrum pro jednotlivé ukazatele

Katalog opatření aplikace ZEISS GUARDUS obsahuje veškeré relevantní klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v oblasti řízení jakosti a výroby. Modul Cockpit využívá neměnné datové platformy aplikace ZEISS GUARDUS a unikátním způsobem vizualizuje všechny produktové a procesní ukazatele, např. v podobě dopravního semaforového systému, diagramů, tabulek nebo podrobných funkcí.

Podpora moderních MES řešení na cestě k chytré výrobě

V průmyslových firmách budoucnosti má ve výrobě své místo inteligentní obrobek, jehož použití nevyžaduje pomoc třetí strany. Za účelem tvorby těchto autonomních technosfér musí docházet ke vzájemné komunikaci lidí, produktů, strojů a nástrojů, a to ve všech fázích výrobního procesu. Softwarové systémy, jako je ZEISS GUARDUS, hrají klíčovou roli při zachycování, vizualizaci a sledování všech produktových a procesních dat souvisejících s kvalitou a výrobou.