Stále kratší vývojové cykly, nejrůznější varianty modelů a součástí při výrobě vozidel a globálně působící společnosti vyžadují profesionálního partnera, který je schopen vyhovět takovým požadavkům.

Komplexní podpora při zavádění

Hladký start vašeho měřicího stroje

Globální odbornost

Naše mezinárodní společnost s vysoce kvalifikovanými pracovníky a s celosvětově standardizovanými procesy – plánování měřicích bodů, zakázkové programování pro systémy ZEISS nebo jiných výrobců, aplikačně technická podpora v místě aj. – vám umožní včasné a komplexní zavádění vašich produktů na trh.

Optimalizované zavádění

S vlastními moderními webovými nástroji pomáháme racionalizovat proces kvality v celém procesním řetězci (od návrhu přes plánování a programování až k nápravným opatřením ve výrobě). Pro dotyková i optická měření vytváříme měřicí programy, které díky modulární struktuře spolehlivě fungují a splňují požadavky na řízení změn.

Rychlé procesy

Od rychlé reakce, např. při náhradě za některého vašeho zaměstnance, až ke kompletnímu plánování, programování a instalaci programů na místě pro zcela nový model, plníme absolutně spolehlivě úkoly pro zlepšení vašich produktů a zefektivnění vašich procesů.

Podpora při zavádění (launch support)

Naše možnosti:

  • Podpora při plánování měřicích bodů
  • Offline programování pro širokou škálu měřicích přístrojů (ZEISS i jiných výrobců)
  • Instalace měřicích programů až k přejímce na místě
  • Monitorovací programy pro vaše upínací přípravky
  • Vytvoření vyhodnocovacích zpráv
  • Hodnocení procesu měření v oblasti kvality a měřicí techniky