Jako poskytovatel řešení nabízíme rozsáhlé servisní služby pro vaše měřicí zařízení. Mezi ně patří přestěhování strojů, možnost zpětného odkupu, demontáž, likvidace a integrace do sítě.

Doplňkové servisní

Přestěhování měřicích strojů

Při přemístění měřicích strojů nebo stěhování celých závodů potřebujete kompetentního partnera, který měřicí přístroj odborně zabezpečí, zabalí, přepraví a v místě určení opět zprovozní. Naši odborníci zajistí, aby výkon a přesnost strojů nebyly narušeny. Disponujeme potřebnými odbornými znalostmi pro zvládnutí takových úkolů, a to i v mezinárodním měřítku. Značně se tím zkrátí doby prostojů.

Zpětný odkup, demontáž, likvidace

Nabízíme možnost započítat vaše staré stroje do platby. Alternativně zařídíme likvidaci vyřazených měřicích strojů, například prostřednictvím specializované certifikované firmy. V obou případech – započtení nebo likvidace – se postaráme také o demontáž, odborné zabezpečení a přepravu stroje.

Integrace do sítě

Plynulá výměna dat mezi systémem a softwarem měřicího stroje je nezbytná, aby optimálně probíhaly pracovní procesy a aby se dosáhlo požadované kvality. Integrací do sítě dosáhneme tohoto předpokladu. Začleníme měřicí stroj do vaší stávající sítě, propojíme více měřicích zařízení pro sdílené využívání dat, nainstalujeme a aktualizujeme váš měřicí software.