Forging Success Měření složité geometrie

Vždy na nejnovější technické úrovni: Aluline, výrobce hliníkových komponent a sestav z Dánska, země s vysokými mzdovými náklady, se s touto zásadou úspěšně prosazuje na světovém trhu. Rodinný podnik investuje také pravidelně do nové měřicí techniky: Naposledy byly pořízeny dva stroje ZEISS ACCURA s novou skenovací snímací hlavou. Nové souřadnicové měřicí stroje umožnily firmě Aluline enormně snížit měřicí časy.

Jaký má Aluline A/S úspěch s řešeními ZEISS:
ZEISS CALYPSO
ZEISS VAST XTR gold
Přínos:
  • Zkrácení doby měření až o 70 procent
  • Kontrola součástí se složitou geometrií
  • Plynulé skenování součástí

Zkrácení doby měření složitých hliníkových dílů díky měřícímu stroji ZEISS

Výzva: Měřit rychleji geometricky složité dílce

Aluline vyrábí ročně celkem 11-12 milionů kusů zhruba 300 různých hliníkových součástí pro rozmanité aplikace. Jsou určeny pro zákazníky z celého světa z odvětví lékařské techniky, telekomunikace, spotřební elektroniky, obranného, automobilového a leteckého průmyslu. A každý očekává maximální přesnost – i na dílech se složitou geometrií. Dosud museli operátoři několikrát přerušit průběh a ručně změnit polohu obrobku.

Vysoká přesnost je rozhodující pro zajištění funkčnosti tělesa ventilu.
Vysoká přesnost je rozhodující pro zajištění funkčnosti tělesa ventilu.
Nová snímací hlava a speciální upínací přípravek umožnily společnosti Aluline zkrátit dobu měření tělesa ventilu z 35 na 11 minut bez snížení přesnosti.
Nová snímací hlava a speciální upínací přípravek umožnily společnosti Aluline zkrátit dobu měření tělesa ventilu z 35 na 11 minut bez snížení přesnosti.

Řešení: nový skenovací senzor

Dotykový skenovací senzor XTR zjednodušuje a zrychluje kontrolu kvality geometricky složitých dílů. Jelikož je do senzoru integrována rotační osa, může se konfigurace snímačů natáčet v krocích po 15 stupních a být tak vždy umístěna do správného úhlu k měřenému dílu. Portálový měřicí stroj ZEISS ACCURA si firma vybrala, protože poskytuje požadovanou přesnost, jakož i možnost plynulého skenování součásti místo zachycování jednotlivých bodů. Zaměstnanci již také znali měřicí software ZEISS CALYPSO.

"Nyní změříme součást za pouhých 11 minut namísto 35 – a to v jediném průběhu."

René Schow Jørgensen, ředitel Aluline A/S

Výhoda: kratší měřicí časy

S novým dotykovým senzorem se nyní mohou měřit geometricky složité součásti bez výměny snímačů a bez přerušení průběhu měření. Dříve potřebovali pracovníci 35 minut pro změření 128 definovaných prvků na tělese ventilu pro dveře. Senzor XTR a upínací přípravek vyvinutý firmou ZEISS speciálně pro tuto součást zkrátily dobu měření na 11 minut. Díky tomu, že díl už nemusí být ručně otáčen, mohou pracovníci čas mezi spuštěním programu a kontrolou protokolu měření využít pro jiné úkoly. Dalším přínosem pro Aluline je, že součásti mohou nyní být plynule skenovány. Měřicí technici tudíž získají mnohem více informací o geometrii dílů než při měření pomocí jednotlivých bodů. Výkonný ředitel René Schow Jørgensen uvádí, že tyto souřadnicové měřicí stroje vždy zapůsobí i na zákazníky: "Když ukážeme novým zákazníkům naši měřicí laboratoř, už se prostě dále neptají. Vědí, že měříme i vyrábíme přesně."

Skenovací senzor ZEISS XTR se dá vždy umístit do správného úhlu k součásti.
Skenovací senzor ZEISS XTR se dá vždy umístit do správného úhlu k součásti.
O firmě Aluline A/S

Rodinný podnik Aluline A/S, založený v roce 1965, se zabývá vývojem a výrobou hliníkových dílů. Tato dánská firma zaměstnává ve svém sídle v Tølløse, asi 60 kilometrů od Kodaně, 110 pracovníků, kteří zajišťují celý výrobní proces od návrhu až k finálnímu produktu.