Development time reduced by 50 % The injection moulding specialist starlim//sterner uses ZEISS METROTOM to make the behaviour of silicone parts under loads visible by looking inside.

Díky speciální pružnosti se silikon běžně používá v lékařství a v průmyslu. Ale chování silikonových součástek pod zatížením se dá obtížně předvídat. starlim//sterner, specialista na vstřikování, využívá proto při vývoji technických silikonových výlisků měřicí stroj Carl Zeiss na bázi počítačové tomografie. Pohled do vnitřku součásti rychle objasní, jak musí být tvarované výlisky optimalizovány, aby trvale a spolehlivě splňovaly danou funkci.

Jaký má starlim//sterner úspěch s řešeními ZEISS:
ZEISS METROTOM
ZEISS CALYPSO
Přínos:
  • Výrazně zkrácená doba vývoje

Počítačová tomografie zviditelňuje chování silikonu

Výzva: pohled do vnitřku

Prostřednictvím počítačové tomografie získáváme informace o vnitřku produktu, jaké bychom jinak nikdy nedostali. Pouze tak můžeme vidět, jak se materiál chová za reálných podmínek, a můžeme vyvodit závěry pro přepočet a následné přizpůsobení," vysvětluje Johannes Pichler, vedoucí výzkumu a vývoje ve firmě starlim//sterner. Jaký vliv může mít geometrie a kombinace materiálů na produkt, nelze zvnějšku vidět a lze to jen obtížně naplánovat. V minulosti musela proto firma starlim//sterner používat náročné – částečně destruktivní – postupy zajištění kvality, které proces vývoje prodlužovaly.

Srozumitelné, přehledné zobrazení naměřených výsledků ze zařízení METROTOM v softwaru CALYPSO.
Srozumitelné, přehledné zobrazení naměřených výsledků ze zařízení METROTOM v softwaru CALYPSO.
U multifunkčního přepínače ve VW Golf V umožnil METROTOM zkrácení doby vývoje o  50 %.
U multifunkčního přepínače ve VW Golf V umožnil METROTOM zkrácení doby vývoje o  50 %.

Řešení: počítačová tomografie měří bezdotykově a nedestruktivně

Již dva roky používá starlim//sterner při vývoji produktů počítačovou tomografii. Pro porovnání dodavatelů nechal Pichler vyhotovit skeny. Důvodů pro METROTOM bylo několik: “Přesvědčila nás komplexní a spolehlivá koncepce celého systému. Dalšími pozitivními faktory byly ergonomie a kompetentní řízení produktů. A renomovaná světová značka Carl Zeiss nám rozhodnutí samozřejmě usnadnila,” shrnuje Pichler. Od března 2010 používá starlim//sterner METROTOM 800 ve své měřicí laboratoři.

Výhoda: stabilně vysoká kvalita při vysokém počtu kusů

"Dříve jsme se spoléhali v první řadě na zkušenost našich vývojářů produktů a zdravý rozum. Dnes umíme každý detail jednoznačně a reprodukovatelně změřit," říká Pichler. Přínosem není podle něho ani tak rychlost nedestruktivního měření, jako hlavně jeho kvalita. Při počtu mnoha set miliónů kusů ročně, které starlim//sterner vyrábí, by měly defekty velmi negativní dopad. “CT měření nám umožňuje podstatně zvýšit životnost produktů. Dlouhodobou stabilitou součástek zvyšujeme celkovou kvalitu produktu a posilujeme značku našich zákazníků," vysvětluje vedoucí vývoje.

O firmě starlim//sterner

starlim//sterner se sídlem v Rakousku a v Londonu v kanadském Ontariu patří k největším světovým zpracovatelům tekutého silikonu pro vstřikování. Vyrábí technické výlisky pro automobilový průmysl, biovědy, jakož i pro sanitární zařízení, domácnosti a telekomunikační průmysl. Přebírá celkovou zodpovědnost za vývojové a výrobní zakázky – od nápadu na produkt přes jeho konstrukci, vlastní výrobu nástrojů až po plně automatizovanou sériovou výrobu.