Dokonce i stroje jsou flexibilní Volkswagen zrychluje kontrolu kvality při výrobě motorů

Kontrolní přípravky, válečkové kalibry, posuvná měřítka – v závodě na výrobu motorů Volkswagen Sachsen GmbH v německém městě Chemnitz společnosti patří pracná ruční měření minulosti. Malé, robustní souřadnicové měřicí stroje Carl Zeiss přebírají dnes kontrolu kvality ve výrobním podniku. Dají se přizpůsobit novým variantám a generacím produktů, čímž lze ušetřit značné investiční náklady. A rychle poskytují přesné a detailní výsledky.

Jaký má VW úspěch s řešeními ZEISS:
ZEISS CALYPSO
Přínos:
  • Až 70 procent snížení investičních nákladů
  • Zlepšené výsledky měření

Volkswagen zrychluje kontrolu kvality při výrobě motorů

Výzva: flexibilita měření ve výrobě

Pro zajištění kvality motorových součástek provádí závod během výroby výběrovou kontrolu. Dosud nebyl k dispozici dostatečně malý a robustní souřadnicový měřicí stroj, který by mohl kontrolovat tvar a rozměry součástek přímo vedle obráběcího stroje. Operátoři proto používali kontrolní přípravky a jiné ruční měřicí nástroje. Důsledkem bylo, že se měřicí zařízení musela pro každou novou generaci a variantu produktů vyměnit nebo přestavět. Navíc byl tento proces náročný na čas a náchylný k chybám, protože výsledky závisely na zkušenosti a výkonu uživatele.

Za dosavadní měřidla bylo třeba najít flexibilní náhradu, vhodnou pro použití ve výrobě.

V závodě na výrobu motorů Chemnitz společnosti Volkswagen Sachsen GmbH se flexibilně programovatelné 3D souřadnicové měřicí stroje DuraMax používají pro výběrovou kontrolu ve výrobě.
V závodě na výrobu motorů Chemnitz společnosti Volkswagen Sachsen GmbH se flexibilně programovatelné 3D souřadnicové měřicí stroje DuraMax používají pro výběrovou kontrolu ve výrobě.

Řešení: malý, robustní souřadnicový měřicí stroj

V současné době se flexibilní 3D souřadnicové měřicí stroje DuraMax používají pro namátkovou kontrolu ve výrobním procesu. Volkswagen Sachsen tak podporuje výrobu všech hlavních komponent motoru.

Až malý a robustní DuraMax umožnil motorovému závodu Chemnitz přesunout souřadnicovou měřicí techniku přímo na měřicí stanice ve výrobních linkách. Potřebná půdorysná plocha stroje je cca jeden metr čtvereční. Navíc pracuje DuraMax při teplotách v rozsahu 18 až 35 stupňů, je odolný vůči nečistotám a potřebuje jenom elektrickou zásuvku.

"Měřicí stroj, jako je DuraMax, zcela vyhovuje našim požadavkům,"

říká Matthias Kurth, odpovědný za plánování nástrojů a měřicí techniky v závodě na výrobu motorů Chemnitz společnosti Volkswagen Sachsen GmbH.

Výhody: rychlejší a přesnější měření

Největší přínos stroje DuraMax pro motorový závod Chemnitz: namísto několika různých kontrolních zařízení stačí pouze jeden měřicí stroj, který lze podle potřeby v několika krocích upravit pro novou měřenou součást nebo pro novou generaci motorů.

Výsledky měření jsou navíc ještě podrobnější, přesnější a spolehlivější než doposud a jsou lépe srovnatelné s výsledky z měřicí laboratoře. Závod Chemnitz používá v současné době 14 měřicích strojů DuraMax. "To nám umožnilo snížit náklady," říká Kurth.

O firmě VW

Koncern Volkswagen se sídlem ve Wolfsburgu je jedním z předních světových výrobců automobilů. Výrobní proces a kvalita produktů patří k nejdůležitějším cílům společnosti. Průkopníkem použití flexibilní měřicí techniky přímo ve výrobě je závod na výrobu motorů Volkswagen Sachsen GmbH Chemnitz. 1150 zaměstnanců zde vyrobí denně zhruba 3000 čtyřválcových benzínových a naftových motorů a 4000 převodovek s vyvažovací hřídelí.