Kompletní systémové řešení IAC využívá řešení firmy ZEISS pro měřicí techniku a dokumentaci

Zakázka pro mezinárodního výrobce automobilů postavila automobilového subdodavatele IAC Group před nové výzvy. Carl Zeiss poskytl této společnosti celkové řešení zahrnující plánování, programování a dokumentaci měření, jakož i snadno ovladatelný měřicí stroj s upínacími přípravky a servis na místě u zákazníka v Rumunsku.

Jaký má IAC úspěch s řešeními ZEISS:
ZEISS CALIGO
Přínos:
  • Zavedení nového měřicího procesu
  • Definování měřicích bodů už od prvního návrhu

Automobilový subdodavatel IAC využívá řešení firmy ZEISS pro měřicí techniku a dokumentaci

Situace

V roce 2010 získala společnost IAC zakázku na konstrukci a výrobu cca 100 komponent pro nový model vozidla, zahrnující přístrojovou desku, středovou konzolu a obložení dveří. Návrhy vznikly na osvědčeném pracovišti IAC v Basildonu ve Velké Británii. Výrobu naplánoval IAC od roku 2012 do Rumunska.

Jeden aspekt byl obzvlášť důležitý: Jak dokumentovat měření ve formátu požadovaném zákazníkem? Standardní měřicí software nebyl řešením.

ZEISS splnil požadavek automobilového subdodavatele na měřicí stroj, upínací přípravky, software i servis a vytvořil tím předpoklady pro pilotní projekt.

Myslet dopředu

Zákazník požadoval plánování kvality předem pomocí přesně definovaných a očíslovaných měřicích bodů. V každé ze čtyř až pěti fází vývoje a koordinace musely být měřicí body odpovídajícím způsobem přizpůsobeny.

S podporou firmy ZEISS zavedl IAC nový proces. Hlavní rozdíl oproti minulosti: konstrukční inženýři v Basildonu nyní definují měřicí body již na prvním návrhu produktu. Opatří je příslušnými tolerancemi a specifickým očíslováním – přímo na CAD modelu. Doplňkový nástroj firmy Gigatronik umožňuje zadání těchto bodů do softwaru CATIA. Na závěr koordinuje IAC plánování se zákazníkem.

Tři procesy

"Za prvé pro konstrukci upínacích přípravků, za druhé pro tvorbu měřicího programu a za třetí samozřejmě pro dokumentaci." Upínací přípravky se používají pro fixování každého měřeného obrobku přesně v té poloze, ve které bude namontován v autě. Vytvoření programu měření – offline s měřicím softwarem CALIGO – vychází rovněž z měřicích bodů definovaných úvodem na CAD modelu. Měřicí technik ušetří při programování zhruba 60 až 70 procent času, protože už nemusí začínat úplně od začátku. A navíc splňuje plánování měřicích bodů na CAD modelu hlavní cíl: je základem pro dokumentaci pomocí softwaru PiWeb firmy Carl Zeiss.

Roger Douven má radost ze svého “ZEISS řešení”.
Roger Douven má radost ze svého “ZEISS řešení”.
O firmě IAC

IAC Group je předním mezinárodním dodavatelem komponent a systémů pro interiéry automobilů. K jejím zákazníkům patří všichni významní výrobci automobilů, jimž IAC nabízí široké portfolio komponent a systémů vnitřního vybavení. Společnost má 76 výrobních závodů v 15 zemích. Centrála sídlí v Lucembursku.