Spolehlivá rentgenová diagnostika Agfa HealthCare měří optické disky desetkrát rychleji než dosud

Pokud jde o správnou diagnózu, rozhodují často drobné detaily. Agfa-Gevaert HealthCare GmbH proto klade na výrobu svých zařízení přísné požadavky. Při zajišťování kvality optických disků pro radiologii používá proto měřicí techniku Carl Zeiss. Místo tři čtvrtě hodiny trvá dnes cyklus měření jen pouhé tři minuty.

Jaký má Agfa HealthCare úspěch s řešeními ZEISS:
ZEISS CALYPSO
ZEISS LineScan
Přínos:
  • Zkrácení měřicího času na 10 procent
  • Zvýšení kvality a spolehlivosti výsledků měření

Spolehlivá rentgenová diagnostika

Výzva: absolutní rovinnost

Jedním z největších problémů při výrobě optických disků pro digitální rentgenovou fotografii je jejich rovinnost. Disky musí při být skenování dokonale rovné, aby poskytovaly spolehlivé a detailní obrazy. Neostré rozmazané zóny v obraze ztěžují diagnózu. Mohlo by stát, že lékař nerozezná frakturu nebo karcinom.

Problém: materiál se při procesu výroby disku deformuje. Způsobuje to zakřivení, která sice nejsou pouhým okem viditelná, ale jejich vliv na výsledný obraz je značný.

Řešení: optický laserový liniový skener

Pro zajištění rovinnosti optických disků používala Agfa nejprve optický bodový snímač. Jeden měřicí cyklus trval 45 minut, což je velmi dlouhá doba. Kromě toho způsoboval snímač vibraci disku a měření tak bylo méně spolehlivé.

Od podzimu 2009 používá Agfa portálový měřicí stroj ACCURA s optickým laserovým liniovým skenerem LineScan firmy Carl Zeiss Průmyslová měřicí technika. Senzor skenuje disky v 16 drahách a během tří minut vygeneruje 1470 přesně definovaných obrazových bodů. Software CALYPSO je zobrazí ve stonásobném zvětšení, aby bylo zakřivení vidět i pouhým okem. Díky bezkontaktnímu měření nejsou citlivé optické disky deformovány ani poškozeny. Současně Agfa získá na milimetr přesné informace o kontrolovaném předmětu.

Výhoda pro zákazníka: zkrácení měřicího času na 10 procent

Pomocí skeneru LineScan mohla Agfa zkrátit dobu měření o více než 90 procent. Nyní trvá měření jednoho disku jen necelé tři minuty. Firma může zkontrolovat každý z 30 000 ročně vyráběných disků. "Jako výrobce zdravotnických produktů musíme být schopni poskytnout úplné informace a ověřit je pro každou součást. Dokumentujeme proto každou kontrolu kvality v každém výrobním kroku," říká Maximilian Fischer, vedoucí výroby plechů ve firmě Agfa. Agfa poskytla dobrý příklad. Pozitivní zkušenost s novým měřicím procesem zapůsobila na partnery i další závody.

61982 agfa 001770
O firmě Agfa HealthCare

Agfa-Gevaert HealthCare GmbH je vedoucím výrobcem počítačových a zobrazovacích systémů pro zdravotnická zařízení. Specializuje se na digitální radiografii. Nabídka firmy zahrnuje optické disky, na které radiolog zaznamená rentgenový snímek, kazetu, na které jsou disky uloženy, a řešení pro čtení, zobrazení a vytištění snímků. V německém městě Peißenberg vyrábí společnost také nosiče pro optické disky, které ukládají rentgenový obraz.