A partnership for the highest quality standards Müller Präzisionsteile GmbH is not only convinced of the premium performance of ZEISS CMMs – the excellent service is also an enormous advantage for the company.

Firma Müller Präzisionsteile GmbH klade velký důraz na kvalitu. Proto se spoléhá na souřadnicové měřicí stroje ZEISS. Smlouva o údržbě zajišťuje maximální spolehlivost.

Jaký má Müller Präzisionsteile úspěch s řešeními ZEISS:
Servisní balíčky
Zákaznická podpora
Přínos:
  • Certifikace a dokumentace spolehlivosti měřicího zařízení
  • Snížení nákladů díky smlouvě o údržbě
  • Pravidelné kontroly systému

Müller Präzisionsteile GmbH důvěřuje ZEISS servisu a údržbě

Nejzajímavější příběhy se přihodí náhodou. Zde je příklad: na začátku února 2018 dorazili k bráně továrny Müller Präzisionsteile pracovníci firmy ZEISS, kteří tam přijeli kvůli rozhovoru se zákazníkem. Mezi nimi byl také Christoph Discher, vedoucí technických služeb pro Německo v divizi ZEISS Průmyslová měřicí technika. Chtěl využít této příležitosti k návštěvě firmy Müller Präzisionsteile poblíž Norimberku, která je jedním z jeho dlouholetých zákazníků. Specializuje se na kovové komponenty pro závodní motory a jaderné elektrárny, je zde v provozu pět souřadnicových měřicích strojů. Discher chtěl dnes vlastně hovořit s vedením firmy, aby zjistil, jak jsou zde spokojeni s poskytovanými službami a zda se může ještě něco zlepšit.

Ale už při přivítání oznámil Günter Eckstein, vedoucí řízení kvality: "Nefunguje nám PRISMO." Největší souřadnicový měřicí stroj v oddělení zajištění kvality byl od minulého večera úplně mimo provoz. Discher byl poněkud rozmrzelý: "Zrovna teď přestane jeden z našich strojů fungovat!" Během následujících tří hodin ovšem viděl, jak rychle a přesně umějí jeho servisní technici takovou složitou situaci vyřešit. Společnost Müller Präzisionsteile uzavřela rámcovou smlouvu o údržbě svých pěti souřadnicových měřicích strojů, aby se předcházelo prostojům. Smlouva zajišťuje každé dva roky rozsáhlou údržbu všech strojů. Servisní technici firmy ZEISS rozeberou měřicí stroj, vymění opotřebované díly a provádějí kompletní kalibraci. Celý postup trvá týden. Aby zatím nedocházelo k problémům při kontrole kvality, byl vytvořen roční plán údržby strojů. Inspekce dalšího stroje byla naplánována na duben, další potom na listopad. Přibližně polovina z 30 000 celosvětově používaných souřadnicových měřicích strojů ZEISS má smlouvu o údržbě, která zajišťuje kontinuitu a dodatečné úspory nákladů.

Servisní technik ZEISS Michael Naumann
Michael Naumann, servisní technik ZEISS, provádí analýzu závad.
Servisní technik společnosti ZEISS
Michael Naumann, servisní technik ZEISS, závadu rychle našel: byla to uvolněná snímací hlava. Za pouhou půl hodinu už je vyměněná a stroj ZEISS PRISMO je opět připraven k použití.

Pro výkonného ředitele společnosti Stephana Müllera je pravidelná údržba měřicích strojů samozřejmostí. "Přesné díly" v názvu firmy znamená, že tu mají velmi přísné požadavky na údržbu a kalibraci. To platí i pro mnohé zákazníky, například výrobce komponentů pro jaderné elektrárny. Bez komplexní certifikace a dokumentace spolehlivosti měřicího zařízení by firma Müller Präzisionsteile takové zakázky vůbec nezískala. A co se stane, když stroj přesto někdy nefunguje? Dokonce i měřicí stroje ZEISS, které jsou známy svou robustností, se mohou někdy porouchat. V takovém případě zákazník zavolá ZEISS linku hotline, která koordinuje nasazení servisního technika. "Polovina všech oprav se provádí následující den," uvádí Discher. "Někdy to možné není, ale když je to naléhavé, najdeme vždy nějaké řešení." To se potvrdilo v den jeho návštěvy ve firmě Müller Präzisionsteile. Zatímco Müller a Eckstein hovořili s Discherem o zkušenostech a chválili služby, přišel do měřicí laboratoře servisní technik Michael Naumann a pustil se do práce. Zavolali mu ten den ráno v 8 hodin, a tak rovnou po předchozím servisním zásahu v Jeně zamířil do Norimberku. Bylo teprve 11:30, když Naumann otevřel svůj servisní kufr.

"Spolupracuji s firmou ZEISS už 25 let a vždy jsem s ní byl maximálně spokojen." 

Günter Eckstein, vedoucí oddělení řízení kvality

V jeho kufru je prakticky všechno, co se na souřadnicovém měřicím stroji často porouchá. Pro diagnózu stačí krátký pohled na PRISMO: "Je to snímací hlava." Neměla by se ani trochu pohnout, ale je uvolněná. Trvalo jen půl hodiny, než našel příčinu a vyměnil snímací hlavu. "Zlomil se vnitřní závěs ve snímací hlavě," vysvětluje Naumann. Problém je vyřešen. Christoph Discher si oddechl a popisuje, jak bude ZEISS v příštích měsících dále zlepšovat své služby. V budoucnu bude firma schopna shromažďovat provozní data ze všech strojů. To umožní vypočítat prognózy, kdy určitý díl v daném stroji selže. Prediktivní údržba se stane jednou z hlavních výhod v oblasti smart production. V případě poruchy bude navíc k dispozici aplikace pro přístup k datům stroje. Umožní zákazníkům i servisu společnosti ZEISS lépe naplánovat potřebnou údržbu. Michael Naumann zaklapne servisní kufr. Günter Eckstein děkuje týmu ZEISS: "Spolupracuji s firmou ZEISS už 25 let a vždy jsem s ní byl maximálně spokojen."

Skvělá týmová spolupráce: ZEISS a Müller Präzisionsteile
Skvělá týmová spolupráce: Michael Naumann, servisní technik ZEISS, Günter Eckstein, vedoucí řízení kvality v Müller Präzisionsteile, výkonný ředitel Stephan Müller a Christoph Discher, vedoucí technických služeb ZEISS Průmyslová měřicí technika v Německu (zleva doprava).
Mueller Präzisionsteile
O firmě Müller Präzisionsteile

Müller Präzisionsteile GmbH sídlí v Pyrbaumu nedaleko Norimberku. V malých sériích vyrábí vysoce přesné díly pro motoristické závody, jaderné elektrárny a letecký průmysl. Předchůdcem byla firma, kterou v roce 1965 založil Georg Müller. Ta zahájila v roce 1977 zakázkovou výrobu a o rok později si pořídila první CNC stroj, který byl v té době skutečnou inovací. Společnost Müller Präzisionsteile GmbH byla založena v roce 1978. V současné době zde 130 zaměstnanců zvládá celý procesní řetězec kovoobrábění, který zahrnuje soustružení, frézování, broušení a erodování, jakož i komplexní zajištění kvality.