Prostor pro dýchání Přesná měřicí technika

CPAP generátory, které vyrábí firma whr Hossinger Kunststofftechnik, se používají pro spolehlivý přívod vzduchu pro předčasně narozené děti. Musí být maximálně utěsněny a jejich komponenty musí být velice přesné. Poté co byl v rodinném podniku ze severního Bavorska zaveden multisenzorový měřicí stroj ZEISS O-INSPECT, zvýšila se přesnost interně prováděných měření a zkrátily se časy měření.

Jaký má whr Hossinger úspěch s řešeními ZEISS:
ZEISS O-INSPECT
ZEISS CALYPSO
Přínos:
  • Dvojnásobná přesnost
  • Zkrácení doby měření
  • Zvýšený podíl interních měření ve firmě

Dotykové, optické senzory a senzory bílého světla zajišťují dvojnásobnou přesnost a kratší měřicí časy

Výzva: přesné díly pro celkový vzduchotěsný systém

Princip CPAP generátoru: dítěti je trubicí poskytován s mírným přetlakem vzduch obohacený kyslíkem. whr Hossinger spojuje jednotlivé komponenty CPAP zařízení zásuvným systémem místo lepidlem. Generátor je vzduchotěsný pouze, když jsou jednotlivé komponenty vyrobeny absolutně přesně. Výzva: tloušťka stěn pouhé tři desetiny milimetru, tolerance několik setin milimetru, složité volně tvarované komponenty a různé barvy na produktu. Kontrola kvality na stávajícím optickém měřicím zařízení byla obtížná, zdlouhavá a mnohdy velmi nákladná pro střední firmu.

Velmi malé průměry snímací kuličky pro drobné struktury
Velmi malé průměry snímací kuličky pro drobné struktury
Christian Bindl, supervisor řízení kvality
Christian Bindl, supervisor řízení kvality

Řešení: tři principy měření na jednom stroji

Princip CPAP generátoru: dítěti je trubicí poskytován s mírným přetlakem vzduch obohacený kyslíkem. whr Hossinger spojuje jednotlivé komponenty CPAP zařízení zásuvným systémem místo lepidlem. Generátor je vzduchotěsný pouze, když jsou jednotlivé komponenty vyrobeny absolutně přesně. Výzva: tloušťka stěn pouhé tři desetiny milimetru, tolerance několik setin milimetru, složité volně tvarované komponenty a různé barvy na produktu. Kontrola kvality na stávajícím optickém měřicím zařízení byla obtížná, zdlouhavá a mnohdy velmi nákladná pro střední firmu.

“Dotykově, opticky, senzorem bílého světla: interakce těchto tří měřicích metod je nepřekonatelná díky vysoké efektivitě.”

Christian Bindl, supervisor řízení kvality

Přínos: dvojnásobná přesnost, zkrácení doby měření

Použití multisenzorového měřicího stroje se firmě whr Hossinger vyplatilo: "Dotykově, opticky, s chromatickým senzorem: interakce těchto tří měřicích metod je nepřekonatelná díky vysoké efektivitě," uvádí přesvědčeně manažer řízení kvality Christian Bindl. Firma zadává externě mnohem méně měření. Na stroji ZEISS O-INSPECT může Bindl a jeho kolegyně provádět s vysokou přesností a opakovatelností velké množství měřicích úloh, pro které by jinak potřebovali tři měřicí stroje. Manažer kvality uvádí: "V porovnání s předcházejícím měřicím zařízením jsme přesnost zdvojnásobili. A naše měření by byla mnohem časově náročnější bez chromatického senzoru bílého světla." Stroj ZEISS O-INSPECT poskytl podle Bindla měřicím technikům "prostor k dýchání."

Optimální senzor pro každou měřicí úlohu
Optimální senzor pro každou měřicí úlohu
O firmě whr Hossinger

Hossinger Kunststofftechnik GmbH se sídlem v německém Rodingu má 60 zaměstnanců. Vyvíjí, konstruuje a vyrábí technické plastové systémy pro lékařské technologie a automobilový průmysl. Rodinný podnik založený v roce 1925 dnes pokrývá celý procesní řetězec pro vstřikování plastů. Zahrnuje návrh a konstrukci, výrobu nástrojů, výrobu plastových dílů, montáž a zákaznicky specifické balení, dodávky a logistické strategie. Jako zaměstnavatel nabízí Hossinger individuální modely pracovní doby, například bez pevných směn na úseku montáže. Firma sídlící v ekonomicky prosperujícím bavorském okrese Cham tak může získat pracovníky, pro které by jinak bylo obtížné sladit pracovní a rodinný život.