Specifické konfigurace snímačů

Snížení času pro konstrukci a výrobu konfigurací snímacích doteků o cca 40 procent

GM Casting Engine and Transmission center již řadu let úspěšně kontroluje díly pomocí souřadnicových měřicích strojů ZEISS a nyní hledá cesty, jak urychlit a globalizovat konstrukci a výrobu specifických zakázkových konfigurací snímačů, které se mají používat na souřadnicových měřicích strojích. Tento nový projekt zahrnuje všechny výrobní závody v Severní Americe. Použitím modulu Stylus System Creator a nových komponent ThermoFit Pro od firmy Carl Zeiss vstoupil GM do etapy moderních flexibilních konfigurací snímačů a jejich simulací.

Výzva: více kontroly nad konstrukcí snímacích nástrojů

Tým pro souřadnicové měřicí stroje a výrobu měřidel v GM Casting Engine and Transmission Center má asi deset programátorů a techniků, kteří zodpovídají za podporu všech severoamerických zkušebních laboratoří pro čtyřválcové motory V8 nové generace. Zhruba 150 souřadnicových měřicích strojů ZEISS, zejména typu ACCURA a PRISMO, se používá speciálně pro tento projekt v různých výrobních závodech v USA, Kanadě a Mexiku. Tento tým navrhuje snímací systémy měřicích strojů a vytváří zkušební programy pro tento nový projekt. Chtěl by dosáhnout větší kontroly reprodukovatelnosti komponent na všech pracovištích, kratších konstrukčních a výrobních časů pro výrobu snímacích nástrojů a jejich jednoduchých a rychlých změn v případě modifikace produktu.

Řešení: flexibilní konfigurace snímačů a simulace snímačů

Firma Carl Zeiss 3D Automation, která je součástí divize Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss, navštívila GM Casting Engine and Transmission Center poprvé v roce 2010 a zavedla nová prodloužení snímačů se systémy otočných kloubů. GM oceňoval tepelnou stabilitu a provedení uhlíkových trubek, hledal však pevně smontovaná prodloužení pro lepší kontrolu ve zkušebních laboratořích v jiných lokalitách. Požadoval také vyměnitelnost dílů pro případ, že se konfigurace snímačů bude muset změnit. Pořízené souřadnicové měřicí stroje byly pro tento průkopnický projekt specificky uzpůsobeny životnímu cyklu určité komponenty. Vzhledem k tomu, že životní cyklus může být v závislosti na produktové řadě 5, 10 nebo i více let, hledaly se odolné snímací systémy, které by se po skončení projektu daly případně znovu použít. Ve spolupráci s GM a po testech vzorů snímacích nástrojů dokončila firma Carl Zeiss 3D Automation vývoj konfigurací snímačů nové generace a v roce 2011 je uvedla na trh pod názvem ThermoFit Pro.

GM Casting Engine and Transmission Center začal v červnu 2011 používat moduly ThermoFit Pro. S touto novou produktovou řadou může GM konstruovat i velice složité konfigurace snímačů pomocí simulátoru snímačů softwaru CALYPSO, aniž je potřebná jejich specifická konstrukce v CAD. Generické úhlové bloky se dají v softwaru modifikovat na požadovaný úhel, tím že se prostě zvolí potřebné hodnoty úhlů. Reálné úhlové bloky jsou potom rychle vyrobeny z předpřipravených komponent. Hotové úhlové bloky mohou být obrobeny buď firmou Carl Zeiss nebo, je-li to požadováno, v nástrojárně u zákazníka, protože předpřipravené díly jsou skladem. Každý díl se označí ZEISS číslem, aby se zjednodušila dokumentace a doobjednání.

Není zapotřebí CAD inženýr ani výkres, vše může provádět měřicí technik zákazníka pomocí modulu Stylus System Creator. “Vývoj CALYPSO simulace a modul Stylus System Creator s komponentami ThermoFit Pro na mne velmi zapůsobily,” uvádí Craig Wegienka, vedoucí výrobní inženýr z GM Casting Engine & Transmission Center. “Mohl jsem využít Stylus System Creator pro zhotovení celé sady bloku a snímacích nástrojů pro náš projekt. Pro ověření jsem simuloval každou individuální konfiguraci snímací hlavy v softwaru CALYPSO. Simulace ukázala, že vše bude bezvadně fungovat.”

Výhoda: kratší konstrukční a výrobní časy

“Všechny tyto možnosti a snadné používání snižují časovou náročnost konstrukce a výroby snímačů o 40 procent,” říká Craig. “Ušetříme čas i peníze, neboť už se nemusíme zbavovat snímačových komponent v případě změn.”

Úkol společnosti GM zaručit reprodukovatelnost jejích produktů ve stejné kvalitě, ať pocházejí díly ze závodu v Bangalore, v Šanghaji, Detroitu nebo São Paulu, je velkou výzvou, protože rozdílné odborné kompetence zaměstnanců a dostupnost náhradních dílů mohou způsobovat zpoždění výroby. Změny konstrukce produktu vyžadují úpravy programu, konfigurace snímačů a dokumentace. Společnost GM nyní spoléhá na komponenty ThermoFit Pro a modul Stylus System Creator softwaru CALYPSO, aby globalizovala programy kontroly kvality, zkrátila zaváděcí časy produktů a rychleji se přizpůsobila změnám produktů.

O firmě

GM Casting Engine and Transmission Center v Pontiac, Michigan, kontroluje komponenty na souřadnicových měřicích strojích ZEISS. V rámci projektu, který zahrnuje všechny výrobní závody v Severní Americe globalizoval konstrukci a výrobu snímacích systémů (konfigurací snímačů).