Kompletní systémové řešení

Automobilový subdodavatel IAC využívá řešení firmy Carl Zeiss pro měřicí techniku a dokumentaci

Zakázka pro mezinárodního výrobce automobilů postavila automobilového subdodavatele IAC Group před nové výzvy. Carl Zeiss poskytl této společnosti celkové řešení zahrnující plánování, programování a dokumentaci měření, jakož i snadno ovladatelný měřicí stroj s upínacími přípravky a servis na místě u zákazníka v Rumunsku.

Situace

Pro mezinárodní výrobce automobilů vyrábí tento subdodavatel systémy a komponenty pro vnitřní i vnější vybavení vozidla. Přesná dokumentace zajištění kvality je pro IAC samozřejmostí.

Vysoká očekávání

V roce 2010 získala společnost IAC zakázku na konstrukci a výrobu cca 100 komponent pro nový model vozidla, zahrnující přístrojovou desku, středovou konzolu a obložení dveří. Návrhy vznikly na osvědčeném pracovišti IAC v Basildonu ve Velké Británii. Výrobu naplánoval IAC od roku 2012 do Rumunska.

Jeden aspekt byl obzvlášť důležitý: Jak dokumentovat měření ve formátu požadovaném zákazníkem? Standardní měřicí software nebyl řešením.

ZEISS splnil požadavek automobilového subdodavatele na měřicí stroj, upínací přípravky, software i servis a vytvořil tím předpoklady pro pilotní projekt.

Myslet dopředu

Zákazník požadoval plánování kvality předem pomocí přesně definovaných a očíslovaných měřicích bodů. V každé ze čtyř až pěti fází vývoje a koordinace musely být měřicí body odpovídajícím způsobem přizpůsobeny.

S podporou firmy ZEISS zavedl IAC nový proces. Hlavní rozdíl oproti minulosti: konstrukční inženýři v Basildonu nyní definují měřicí body již na prvním návrhu produktu. Opatří je příslušnými tolerancemi a specifickým očíslováním – přímo na CAD modelu. Doplňkový nástroj firmy Gigatronik umožňuje zadání těchto bodů do softwaru CATIA. Na závěr koordinuje IAC plánování se zákazníkem.

Tři procesy

"CAD model s měřenými daty slouží jako základ pro tři procesy," vysvětluje postup Roger Douven, který zodpovídá za nákup pro kontrolu kvality v IAC Group. "Za prvé pro konstrukci upínacích přípravků, za druhé pro tvorbu měřicího programu a za třetí samozřejmě pro dokumentaci." Upínací přípravky se používají pro fixování každého měřeného obrobku přesně v té poloze, ve které bude namontován v autě. Vytvoření programu měření – offline s měřicím softwarem CALIGO – vychází rovněž z měřicích bodů definovaných úvodem na CAD modelu. Měřicí technik ušetří při programování zhruba 60 až 70 procent času, protože už nemusí začínat úplně od začátku. A navíc splňuje plánování měřicích bodů na CAD modelu hlavní cíl: je základem pro dokumentaci pomocí softwaru PiWeb firmy Carl Zeiss. Po každém měření jsou výsledky měření automaticky přenášeny do centrální databáze dokumentačního softwaru. V tomto projektu jsou to výsledky z měřicího stroje Carl Zeiss typu CARMET II. Všechna tato data nakonec PiWeb automaticky sloučí do jednotné dokumentace. Carl Zeiss připravil třísouřadnicový měřicí stroj CARMET na měření tak, aby ho mohli intuitivně obsluhovat i nezkušení pracovníci. Pokud přesto něco nefunguje, jsou na místě k dispozici pracovníci firmy Carl Zeiss.

O firmě

IAC Group je předním mezinárodním dodavatelem komponent a systémů pro interiéry automobilů. K jejím zákazníkům patří všichni významní výrobci automobilů, jimž IAC nabízí široké portfolio komponent a systémů vnitřního vybavení. Společnost má 76 výrobních závodů v 15 zemích. Centrála sídlí v Lucembursku.