Sběr a správa naměřených dat

Volkswagen používá systém Master Control Center firmy Carl Zeiss pro standardizaci metrologické infrastruktury

V závodě na výrobu motorů Volkswagen Sachsen GmbH v Chemnitzi jsou výrobní manažeři hrdi na zdejší standardizovanou metrologickou infrastrukturu. Od roku 2008 jsou všechny měřicí přístroje firem Carl Zeiss, Hommel a Mahr propojeny do sítě a navázány na systém Master Control Center (MCC). Výhody: dobrý přehled, dostupnost aktuálních programů měření, menší náročnost servisu měřicích strojů.

Situace

“Dosud jsme se zaměřovali na vytištěné protokoly měření,” vzpomíná si Matthias Kurth, odpovědný za plánování měření v plánovacím úseku v továrně Chemnitz. "Dnes má každý oprávněný pracovník ze svého počítače přístup ke všem datům, která poskytuje Master Control Center." Předchozí systém založený na protokolech dosáhl svých limitů. “Počet měřicích strojů se mezitím zdvojnásobil," popisuje Kurth situaci, "a proto jsme hledali optimalizovaný systém řízení dat." Carl Zeiss nabídl aplikaci MCC, která byla potom nainstalována – i se softwarovými moduly Archiv měřicích protokolů, Sběr provozních dat a Onboard diagnostika.

Modulární správní systém MCC

MCC je modulární webový řídicí systém, který umí víc než jen správu souřadnicových měřicích strojů, CNC programů a výsledků měření. Na základě integrované evidence provozních dat máte stále přehled, která součástka se kdy měří, včetně výsledků kontroly. MCC modul Sběr provozních dat informuje také o vytížení měřicích strojů, ať se na nich používá software CALYPSO®, HOLOS® nebo UMESS®. Pro zobrazení lze zvolit grafy a histogramy. Výstup provozních dat je možný v grafické formě nebo jako tabulka v Excelu. Dále je možné připojit databázi na systémy PDM/PLM.

Použití ve VW Chemnitz

Co všechno dokáže MCC s těmito moduly, ukazuje návštěva v závodě na výrobu motorů Chemnitz: “Z celkem 16 souřadnicových měřicích strojů jich osm stojí přímo ve výrobě,” uvádí Matthias Kurth. Všechny měřicí stroje jsou spojeny v síti a připojeny na MCC. Díky tomu mají všichni oprávnění pracovníci z úseků výroby, plánování a zajištění kvality z každého pracoviště přístup ke všem datům MCC. “Přes databázi měřicích protokolů mám přístup k centrálnímu úložišti dat,” vysvětluje Kurth, “všechno funguje bez papíru a máme také ještě k dispozici dlouhodobou dokumentaci.” Správní funkce umožňuje nejen profesionální zálohování dat, nýbrž také sledovatelnost všech změn měřicího plánu. Všechny měřicí plány pro všechny měřicí stroje se ukládají do databáze měřicích protokolů a schvalují se pro sériové použití. Tím je zaručeno, že se použijí pouze aktuální a schválené programy měření. Schválené programy měření jsou soubory jen pro čtení, mohou být jednotně editovány a verzovány pouze pracovníky odpovědnými za plány měření. Softwarové moduly Sběr provozních dat a Onboard diagnostika poskytují efektivní správní systém pro měřicí stroje v závodě Chemnitz. Nyní je možný přístup k provozním stavům každého měřicího stroje. To umožňuje sledovat nejen teplotní gradienty, ale také stupeň vytížení, což je důležité kritérium pro plánování kontrol. Jako vedlejší produkt dat dostupných přes MCC si odpovědní pracovníci závodu vytvořili znalostní databázi, která zajišťuje centrální poskytování návodů k obsluze a obecných metrologických informací. Pomocí tohoto nového systému bylo možné splnit stoupající nároky vysoce flexibilní výroby bez dodatečných personálních nákladů.

O firmě

Volkswagen Sachsen GmbH je stoprocentní dcera společnosti Volkswagen AG. V závodě na výrobu motorů Chemnitz pracuje více než 1000 zaměstnanců, kteří denně vyrobí až 3500 benzínových a naftových motorů a 3500 převodovek s vyvažovací hřídelí. V tomto pracovním prostředí se používá 16 souřadnicových měřicích strojů, z nichž polovina je umístěna lokálně vedle výrobních strojů. Řízení všech dat měřicích strojů a měřicích programů je organizováno centrálně, údaje jsou dostupné přes síť a systém MCC.