Perfektní plasty

O-INSPECT kontroluje kosmetické tužky ve firmě Schwan Cosmetics

Kosmetické výrobky jsou oblíbené již od dob starých Egypťanů. Obaly často velmi hodnotných substancí musí poskytovat ochranu a být i vizuálně přitažlivé. Schwan Cosmetics Kunststofftechnik GmbH & Co. KG se specializuje na vysoce kvalitní plastová obalová řešení. Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj O-INSPECT firmy Carl Zeiss kontroluje tyto součásti spolehlivě a maximálně přesně.

Koncern Schwan-STABILO znají mnozí jako výrobce psacích potřeb. Méně je známo, že divize Schwan-STABILO Cosmetics vyrábí různé kosmetické tužky jménem renomovaných mezinárodních kosmetických firem. V závodě Weißenburg byla na počátku roku 2009 uvedena do provozu nová výrobní hala na vstřikování plastů divize Schwan-STABILO Cosmetics.

Požadavek: multisenzorika

V průběhu výstavby výrobní a administrativní haly ve Weißenburgu chtěla společnosti také reorganizovat kontrolu kvality a zavést moderní stroje. Optický měřicí přístroj dosud používaný pro kontrolu prvních vzorků a dotykový souřadnicový měřicí stroj ZEISS ECLIPSE určený primárně pro výrobu nástrojů byly limitovány tím, že bylo možné měřit buď pouze opticky, nebo pouze dotykově. Nový ředitel Günter Lurz a pracovník odpovědný za zajištění kvality Markus Meier rychle pochopili, že pouze multisenzorový souřadnicový měřicí stroj může splňovat aktuální i budoucí požadavky.

Proces vstřikování

Počet součástek vyrobených v podniku při každém procesu vstřikování se zvýšil zejména použitím vícedutinových forem. Vícedutinové nástroje jsou často ideálním řešením, když je třeba realizovat velký výrobní objem při nízké kusové ceně. Vícedutinová forma znamená, že v jedné formě se za každý cyklus vyrobí několik stejných výrobků. Ve firmě Schwan Cosmetics Kunststofftechnik se pomocí této metody v jednom průběhu nastříká až 32 dílů, takže ročně opustí výrobní závod více než 380 miliónů plastových dílů.

Různé materiály

Zákazníci nyní požadují širokou škálu barev a povrchů. Použití různých barev je výzvou při výrobě plastových komponent. Pro barevné plastové díly používá firma převážně typické plasty jako akrylonitrilbutadienstyren (ABS) a polypropylen (PP). Funkční komponenty jsou vyrobeny z polyoxymetylenu (POM). Aby byla zajištěna funkčnost kosmetické tužky, musí jednotlivé plastové komponenty splňovat velmi přesné rozměrové tolerance 0,02 mm. Dodržování tolerancí všech těchto komponent má velký význam. Jejich funkčnost musí být zaručena po celou dobu za různých podmínek. Jestliže si chce zákaznice obtáhnout rty, musí se uzávěr tužky na rty pokaždé snadno otevřít a barevná náplň tužky vysunout. Kvalitativní charakteristika spolehlivé funkce je definována silou nebo krouticím momentem potřebnými pro vysunutí.

Správné řešení

Požadavky na měřicí přístroj jsou tedy značné. Musí rychle poskytovat výsledky měření, mít snadné ovládání a být vhodný pro různé měřicí úlohy. Nakonec se společnost rozhodla koupit stroj Carl Zeiss typu O-INSPECT. V neposlední řadě také proto, že výrobce měřicího stroje pružně zareagoval na požadavek otočného stolu. V rámci pilotní smlouvy se zákazníkem poprvé dodal otočný stůl pro O-INSPECT. Také kompletní koncept měřicího softwaru CALYPSO, uživatelsky příjemné optické a dotykové měření ovládané z jedné plochy, ovlivnily konečné rozhodnutí.

O firmě

Společnost Schwan-STABILO byla založena v roce 1855 a je řízena již pátou generací. S první tužkou na obočí se v roce 1927 odbornost v psacích potřebách rozvinula na úplně nový obor – kosmetiku. Na rostoucí požadavky v technologii zpracování plastů reaguje firma založením Schwan Cosmetics Kunststofftechnik GmbH & Co. KG v roce 2009 v bavorském Weißenburgu. Firma zaměstnává přibližně 90 zaměstnanců, vyrábí náročné plastové obaly pro kosmetické výrobky a rozvíjí své know-how.