Accurate measurement results at the push of a button By using the ZEISS MMZ T large portal device, GEA Refrigeration Germany GmbH was able to increase the quality and energy efficiency of its products.

GEA Refrigeration Germany GmbH vyrábí šroubové kompresory, které jako hlavní část chladicích zařízení vytvářejí potřebné teploty a jsou součástí procesního řetězce zkapalnění zemního plynu za účelem přepravy. Pro zajištění a zlepšení kvality a energetické účinnosti svých kompresorů používá firma tři souřadnicové měřicí stroje ZEISS. Jedním z nich je velký portálový stroj MMZ T, vybavený otočným stolem.

Jaký má GEA úspěch s řešeními ZEISS:
ZEISS MMZ T
ZEISS CALYPSO
ZEISS GEAR PRO
Přínos:
  • Podrobná analýza chyb
  • Spolehlivé výsledky měření velkých součástí
  • Zvýšení efektivity výroby

Zajištění kvality vysoce přesných šroubových kompresorů na souřadnicových měřicích strojích ZEISS

Výzva: vysoká přesnost pro velké obrobky

Pro úpravu na zkapalněný zemní plyn (LNG) musí být zemní plyn ochlazen na minus 163 stupňů Celsia. V důsledku toho se jeho objem 600krát sníží, což umožňuje prostorově úspornou přepravu. Mimořádně velké šroubové kompresory firmy GEA Refrigeration Germany jsou součástí obrovských kompresorových systémů. Hlavní částí kompresorů jsou dva šroubovité rotory, které stlačují plyny. Výkon a energetická účinnost šroubových kompresorů závisí do značné míry na optimální interakci těchto rotorů. Ta vyžaduje velmi přesnou výrobu s tolerancemi mezi -0,02 a 0,01 mm. "Bez vhodných měřicích strojů by to nešlo," zdůrazňuje Harald Wilke, vedoucí oddělení kvality ve firmě GEA Refrigeration Germany.

"Díky vysoce přesným výrobním procesům jsou šroubové kompresory firmy GEA Refrigeration Germany velmi energeticky účinné," vysvětluje měřicí technik Carsten Göbel.
"Díky vysoce přesným výrobním procesům jsou šroubové kompresory firmy GEA Refrigeration Germany velmi energeticky účinné," vysvětluje měřicí technik Carsten Göbel.
Měřicí technik kontroluje polohu rotoru na měřicím stroji MMZ. Opěrné rameno vyvinuté firmou ZEISS pro GEA Refrigeration Germany udržuje rotor bezpečně na otočném stole.
Měřicí technik kontroluje polohu rotoru na měřicím stroji MMZ. Opěrné rameno vyvinuté firmou ZEISS pro GEA Refrigeration Germany udržuje rotor bezpečně na otočném stole.

Řešení: Portálový měřicí stroj MMZ T

GEA zavedla v říjnu 2013 velký portálový měřicí stroj ZEISS MMZ T pro přesnou kontrolu kvality velkých součástí. Tento souřadnicový měřicí stroj poskytuje měřicí rozsah téměř 16 kubických metrů a přesnost měření 2,8 mikrometrů. Byl speciálně nakonfigurován pro tuto berlínskou firmu: je vybaven otočným stolem a opěrným ramenem, které během měření udržuje pomocí lunety dvoutunové rotory velmi přesně v ose.

"Jako manažeři kvality už dnes nejen kontrolujeme, ale víme a řídíme – díky tomu funguje celá naše firma mnohem efektivněji."

Harald Wilke, manažer oddělení kvality

Výhoda: přesné výsledky po stisku tlačítka

Wilke uvádí: "Tento stroj je předurčen pro přesné měření našich složitých a rozměrných dílců." Souřadnicové měřicí stroje eliminovaly časově náročný proces párování rotorů: mnozí výrobci stále používají měřidla pro identifikování dvou vyrobených rotorů, které vzájemně lícují v rámci stanovených tolerancí. Od té doby, kdy GEA začala měřit na souřadnicových měřicích strojích, je každý rotor v sérii stejný jako jiný. Díky měřicím strojům, měřicím softwarům ZEISS CALYPSO a GEAR PRO je nyní stisknutím tlačítka zjištěn zdroj chyb a firma může iniciovat odstranění problémů na kterémkoliv úseku. Wilke shrnuje: "Jako manažeři kvality už dnes nejen kontrolujeme, ale víme a řídíme – díky tomu funguje celá naše firma mnohem efektivněji."

Carsten Göbel a Harald Wilke diskutují o měření rotoru na stroji ZEISS MMZ v měřicí laboratoři firmy GEA Refrigeration Germany.
Carsten Göbel a Harald Wilke diskutují o měření rotoru na stroji ZEISS MMZ v měřicí laboratoři firmy GEA Refrigeration Germany.
O firmě GEA

Chladicí technika firmy GEA Refrigeration Germany GmbH zajišťuje po celém světě dosažení potřebných teplot v zařízeních potravinářského průmyslu, průmyslu volného času nebo v závodech chemického, petrochemického a farmaceutického průmyslu. GEA Refrigeration Germany GmbH s 260 zaměstnanci v závodech v Berlíně a Halle vyrábí vysoce výkonné a energeticky úsporné šroubové kompresory. Patří ke společnosti GEA Refrigeration Technologies a je tedy součástí globální skupiny GEA.