Vývoj pro budoucnost Software ZEISS podporuje vývoj odvalovacích fréz ve firmě Sandvik

Společnost Sandvik Coromant, výrobce obráběcích nástrojů, pověřila v roce 2010 firmu ZEISS vytvořením programu na měření odvalovacích fréz. Výsledek: S použitím softwaru GEAR PRO hob firmy ZEISS snížil Sandvik dobu měření až o 80 procent. Automaticky generované měřicí protokoly ověřují přesnost každé odvalovací frézy.

Jaký má Sandvik Coromant úspěch s řešeními ZEISS:
ZEISS GEAR PRO
ZEISS VAST gold
Přínos:
  • Zkrácení měřicího času o 80 procent
  • Dokumentace přesnosti odvalovacích fréz v měřicím protokolu

Vývoj pro budoucnost

Výzva: kontrola přesnosti s přiměřenými náklady

"Jestliže profil ozubeného kola pro jeřáb není přesně vyroben, výrobce může přijít o 40 000 eur." A z tohoto důvodu bylo téma měřicí technika tak důležité pro Sandvik, když se společnost rozhodla vstoupit na trh s odvalovacími frézami.

Ve firmě Sandvik se již několik let používají souřadnicové měřicí stroje ZEISS. Co však chybělo, byl specializovaný měřicí program splňující tři hlavní kritéria: za prvé musí být při měření zjištěno všech 17 požadavků stanovených normou DIN 3968 pro odvalovací frézy určité třídy kvality. Za druhé by měly být výsledky tohoto měření automaticky přeneseny do protokolu o měření. A za třetí by měl software usnadnit rychlé měření. Sandvik nemohl na trhu najít software, který by vyhovoval těmto potřebám. Obrátil na proto na ZEISS a obě firmy začaly spolupracovat na vývoji.

Odvalovací fréza musí splňovat 17 požadavků stanovených normou DIN 3968: od průměru otvorů po geometrii břitů.
Odvalovací fréza musí splňovat 17 požadavků stanovených normou DIN 3968: od průměru otvorů po geometrii břitů.
Při kontrole kvality odvalovacích fréz je měřicí program stejně důležitý jako správný měřicí stroj.
Při kontrole kvality odvalovacích fréz je měřicí program stejně důležitý jako správný měřicí stroj.

Řešení: Měřicí software ZEISS GEAR PRO hob

V roce 2010 instaloval ZEISS ve firmě Sandvik ve Schmalkaldenu první fázi vývoje softwaru pro měření odvalovacích fréz. Od té doby probíhal vývoj paralelně: Sandvik pracoval na prvních modelech své frézy a používal nový software pro doprovodná měření. Firma Carl Zeiss zohlednila údaje z těchto měření při dalším vývoji softwaru. Průlom přišel v roce 2011: Sandvik představil svou první odvalovací frézu CoroMill 176. ZEISS také dokončil programování první verze svého softwaru pro měření odvalovacích fréz.

Výhoda: zkrácení měřicího času o 80 procent

V současné době splňuje měřicí software GEAR PRO hob firmy ZEISS veškeré požadavky společnosti Sandvik: na stisk tlačítka změří měřicí stroj všechny vzdálenosti a rozměry specifikované v normě DIN 3968. Software použije výsledky pro vytvoření měřicího protokolu. Ten dokumentuje třídu přesnosti každé odvalovací frézy pro zákazníky společnosti Sandvik. "Máme velmi dobrou zpětnou vazbu," říká s potěšením Küpper. Také s dobou měření je manažer více než spokojen: asi 25 minut trvá změřit frézu modul 4 se 70 zuby a přenést výsledky do protokolu. V minulosti trval tento proces 2,5 hodiny – snížení cca o 80 procent.

O firmě Sandvik Coromant

Sandvik Coromant je předním světovým dodavatelem nástrojů, nástrojových řešení a know-how pro oblast obrábění kovů. Díky rozsáhlým investicím do výzkumu a vývoje vytváří tato švédská společnost unikátní technické novinky a nastavuje nové standardy produktivity společně se svými zákazníky v automobilovém, leteckém a energetickém průmyslu. Sandvik Coromant má 8 000 zaměstnanců a zastoupení ve 130 zemích. V rámci skupiny Sandvik je Sandvik Coromant součástí divize Sandvik Machining Solutions. Pobočka Schmalkalden v Durynsku byla dříve nástrojařským kombinátem ve východním Německu, v současné době zaměstnává 250 pracovníků.