whr Hossinger Kunststofftechnik důvěřuje novému multisenzorovému měřicímu stroji ZEISS O-INSPECT

Přesná měřicí technika

CPAP generátory, které vyrábí firma whr Hossinger Kunststofftechnik, se používají pro spolehlivý přívod vzduchu pro předčasně narozené děti. Musí být maximálně utěsněny a jejich komponenty musí být velice přesné. Poté co byl v rodinném podniku ze severního Bavorska zaveden multisenzorový měřicí stroj ZEISS O-INSPECT, zvýšila se přesnost interně prováděných měření a zkrátily se časy měření.

Výzva: přesné díly pro celkový vzduchotěsný systém

Princip CPAP generátoru: dítěti je trubicí poskytován s mírným přetlakem vzduch obohacený kyslíkem. whr Hossinger spojuje jednotlivé komponenty CPAP zařízení zásuvným systémem místo lepidlem. Generátor je vzduchotěsný pouze, když jsou jednotlivé komponenty vyrobeny absolutně přesně. Výzva: tloušťka stěn pouhé tři desetiny milimetru, tolerance několik setin milimetru, složité volně tvarované komponenty a různé barvy na produktu. Kontrola kvality na stávajícím optickém měřicím zařízení byla obtížná, zdlouhavá a mnohdy velmi nákladná pro střední firmu.

Řešení: tři principy měření na jednom stroji

Princip CPAP generátoru: dítěti je trubicí poskytován s mírným přetlakem vzduch obohacený kyslíkem. whr Hossinger spojuje jednotlivé komponenty CPAP zařízení zásuvným systémem místo lepidlem. Generátor je vzduchotěsný pouze, když jsou jednotlivé komponenty vyrobeny absolutně přesně. Výzva: tloušťka stěn pouhé tři desetiny milimetru, tolerance několik setin milimetru, složité volně tvarované komponenty a různé barvy na produktu. Kontrola kvality na stávajícím optickém měřicím zařízení byla obtížná, zdlouhavá a mnohdy velmi nákladná pro střední firmu.

Přínos: dvojnásobná přesnost, zkrácení doby měření

Použití multisenzorového měřicího stroje se firmě whr Hossinger vyplatilo: "Dotykově, opticky, s chromatickým senzorem: interakce těchto tří měřicích metod je nepřekonatelná díky vysoké efektivitě," uvádí přesvědčeně manažer řízení kvality Christian Bindl. Firma zadává externě mnohem méně měření. Na stroji ZEISS O-INSPECT může Bindl a jeho kolegyně provádět s vysokou přesností a opakovatelností velké množství měřicích úloh, pro které by jinak potřebovali tři měřicí stroje. Manažer kvality uvádí: "V porovnání s předcházejícím měřicím zařízením jsme přesnost zdvojnásobili. A naše měření by byla mnohem časově náročnější bez chromatického senzoru bílého světla." Stroj ZEISS O-INSPECT poskytl podle Bindla měřicím technikům "prostor k dýchání."