Řešení v oblasti měření plastů

Od vývoje prototypů po měření kvality na výrobní lince

Měřicí stroje ZEISS jsou v plastovém průmyslu používány napříč celým zpracovatelským řetězcem. Měřicí technologie ZEISS nabízí užitečné klíčové ukazatele výkonnosti už při vývoji prototypů. Poté je možné provádět cílené analýzy součástí a nástrojů prototypů a také kontroly kvality na výrobní lince, čímž je zajištěn optimalizovaný proces výroby.

Application Examples

Kontrola jakości bez testów niszczących

Na przykład: dopasowania nakrętki

Random sampling in plastic moulding

Example: button for a seat belt buckle

The fastest route to the perfect tool

Example: housing for a tank venting valve

Zákazníci používající měřicí technologii ZEISS

The Foundation for Innovation? Perfect 3D Models

JP3D TecVision checks 3D-printed parts using the ZEISS COMET

Always Several Steps Ahead

Injection mold manufacturer accelerate correction process with ZEISS REVERSE ENGINEERING

Room to Breath

Tactile, optical and white light sensors ensure double precision and shorter measuring times

Počítačová tomografie zviditelňuje chování silikonu

starlim//sterner oceňuje měřicí techniku pro vývoj nových produktů