CONTURA G2

ZEISS CONTURA

Referenční stroj v kompaktní třídě

CONTURA – široká platforma ZEISS pro flexibilní, spolehlivé a důkladné zajištění kvality. Nejnovější generace je ještě přesnější, nabízí větší měřicí rozsah a také různé optické senzory. Díky vynikající technologii skenování, referenčnímu softwaru ZEISS CALYPSO a koordinované celkové koncepci nastavuje ZEISS CONTURA standard ve své třídě.

ZEISS CONTURA

Chyba měření délky E0

od 1,5 + L/350 μm

Měřicí rozsah

  X Y
Z
7/7/6 700 700 600
7/10/6 700 1000 600
10/12/6 1000 1200 600
10/16/6 1000 1600 600
9/12/8 900 1200 800
9/16/8 900 1600 800
12/18/10 1200 1800 1000
12/24/10 1200 2400 1000

Varianty senzorů

ZEISS CONTURA se dodává volitelně s pevným pasivním senzorem, s flexibilní otočnou hlavou RDS nebo s aktivní skenovací hlavou. Všechny varianty senzorů umožňují skenování. Varianta aktiv zahrnuje standardně technologii ZEISS navigator – pro plynulé měření bez zastavování.

Robustní a přesný měřicí stroj

Podle konstrukční velikosti se na stroji ZEISS CONTURA používají keramická vedení nebo vedení v technologii CARAT pro vysokou tuhost, nízkou tepelnou roztažnost a minimální pohybující se hmotnost. Vzduchová ložiska ve všech třech osách zajišťují konstantní stabilitu i při vysoké pojezdové rychlosti a při zrychlení. ZEISS CONTURA má sklokeramická měřítka s plovoucím uložením, která téměř nepodléhají roztažnosti a nevyžadují tudíž přídavná teplotní čidla a matematickou kompenzaci. Jsou vhodná do dílenského prostředí, protože jsou chráněna proti nečistotě a dalším okolním vlivům.

Computer-Aided Accuracy (CAA)

Zejména při skenování působí na portál dynamické síly, které mohou nepříznivě ovlivnit přesnost. Tyto setrvačné účinky jsou u stroje ZEISS CONTURA matematicky kompenzovány. I při vysoké rychlosti měření tak zůstává zachována požadovaná přesnost.

Komfortní ovládání

Systém je řízen pomoci uživatelsky příjemného ovládacího panelu nezávislého na počítači. Progresivní joystick slouží pro snadné a přesné ovládání všech osových pohybů. V CNC režimu lze variabilně nastavit rychlost.

Doplňkové vybavení

  • Verze HTG (High Temperature Gradient) pro používání v širším teplotním rozsahu (18 až 26 °C) při zachování specifikované přesnosti měření. Zahrnuje teplotní senzory pro měření teploty součásti a měřicího stroje. Dodává se pro x= 700/1000 mm
  • Integrovaný zásobník na výměnu senzorů pro maximální reprodukovatelnost bez rekalibrace
  • QuickChange – rychlá výměna aktivních senzorů
  • ZEISS AirSaver zajišťuje až o 60 % nižší spotřebu vzduchu

Varianty senzorů

Direkt
Varianta senzoru „direkt“ je ideální pro měření malých dílů s pravidelnými pravoúhlými geometrickými tvary bez šikmo ležících prvků. Se skenovacím senzorem ZEISS VAST XXT představuje ZEISS CONTURA direkt cenově výhodný vstup do technologie skenování ZEISS pro výrobní kontrolu a sledování postupu jednotlivých fází obrábění. Alternativní bodový senzor XDT může být v případě potřeby dodatečně přezbrojen na ZEISS senzor VAST XXT. ZEISS CONTURA direkt se dodává až do velikosti 10/16/6.
RDS
S flexibilní polohovací otočnou hlavou RDS v kombinaci s ZEISS senzorem VAST XXT je možné skenovat prvky ve všech úhlových polohách. Hlava RDS s 20 736 polohami v krocích po 2,5° může zaujmout prakticky všechny prostorové uhly. Je to výhodné hlavně pro měření složitých součástí, které by jinak vyžadovaly specifické konfigurace snímačů. Doba kalibrace je velmi krátká díky optimální kalibrační rutině. RDS umožňuje používat také optické senzory ZEISS na stroji ZEISS CONTURA.
Aktiv
Stroj ZEISS CONTURA aktiv je standardně vybaven technologií navigator pro rychlé skenování v plynulém průběhu. Může se používat s aktivními skenovacími senzory ZEISS VAST XTR gold nebo VAST XT gold, hodí se hlavně pro vysoce efektivní měření hlubokých a přesazených prvků. Oba senzory mají stejné uchycení. Po přezbrojení se mohou dále používat existující měřicí programy. Volitelným doplňkem je rychlá výměna konfigurací snímačů QuickChange.